VYDAVATEĽSTVO

Ako sme pomohli vydať knihu - Zázraky uzdravenia sa dejú

Ako sme pomohli vydať knihu - Zázraky uzdravenia sa dejú

V dnešnej dobe je svet príliš uponáhľaný a veľmi konzumný. Keď je človek v denno-dennom kolotoči, tak život len prežíva, nezastaví sa a neužíva si ho.

Kniha "Zázraky uzdravenia sa dejú" nie je prioritne o fyzickom zdraví človeka, ale hlavne o duševnom. Lebo, ako sa píše v knihe: "Z duševného zdravia príde aj to fyzické."

Doporučujeme túto knihu všetkým, ktorí chcú utiecť z konzumu a prehodnotiť svoje hodnoty a existenciu tu na zemi.