KONTAKT


Roda press – Shop centrum s.r.o.
Uľanská cesta 15014/23A
974 01 Banská Bystrica

IČO: 54678544
DIČ: 2121785699
IČ DPH: SK2121785699

Bankový účet ( IBAN ): SK45 1100 0000 0029 4613 2679

TELEFÓN: +421 915 202 812

EMAIL: info@rodashop.sk

„Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."